ข่าว Libra, ข่าวในประเทศ

แนวทางรับมือของประเทศไทยต่อโครงการ Libra สกุลเงินคริปโตของ Facebook


นางสาวสิริธิดา พนมวัน ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงินบอกว่า Facebook ขอนัดเข้าหารือกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อขออนุญาตจากธนาคารกลางบูรณาการ Libra เข้ากับระบบการเงินของไทย ซึ่งประเทศไทยมีผู้ลงทะเบียนใช้งาน Facebook ประมาณ 50 ล้านราย ในปัจจุบัน

คุณสิริธิดา บอกกับสื่อสารมวลชนเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม มีการจัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจขึ้นเพื่อประเมินโครงการ Libra ทีมงานประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน อาทิ จากธนาคารแห่งประเทศไทย ทีมงานด้านบริการ ชำระเงิน สำนักข่าว Xinhua รายงาน คุณสิริธิดากล่าวว่า

ธปท.จะศึกษาเอกสารเผยแพร่ (white paper) เพื่อประโยชน์และความเสี่ยงต่อผู้บริโภคจากสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่ ธปท.ให้ความสนใจ

นอกจากความกังวลเรื่องความปลอดภัย ธปท.จะพิจารณาในประเด็นเสถียรภาพของ Libra รวมถึงกลไกลการทำงาน และการป้องกันการฉ้อโกงอีกด้วย ธปท. กำลังจัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจขึ้นเพื่อศึกษา Libra โดยเฉพาะ และอยู่ระหว่างหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในเรื่องนี้

แนวทางรับมือของประเทศไทยต่อโครงการ Libra สกุลเงินคริปโตของ Facebook
นางสาวสิริธิดา พนมวัน ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม นางพราวพร เสนาณรงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงาน กลต. ยืนยันว่าคณะกรรมการกำลังเตรียมการหารือประเด็นเกี่ยวกับ Libra กับธปท. จริง เนื่องจาก Libra อยู่ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับสินทรัพย์และสกุลเงินดิจิทัล

ที่มา : news.bitcoin.com


———————————————————————
สนับสนุนโดยเว็บเทรดโกลบอล :  
https://bx.im

Show Buttons
Hide Buttons