SiamBitcoin แห่งประเทศไทย เป็นสมาคมที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อแลกเปลื่ยนข้อมูล ให้ความรู้ ข่าวสาร เกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อคเชน และ คริปโตเคอเรนซี่

Latest News


ข่าวต่างประเทศ

ลักเซมเบิร์กผ่านร่างกฎหมายเพื่อคุ้มครองนักลงทุนคริปโต

ประเทศเล็ก ๆ อย่างลักเซมเบิร์กได้ปรับใช้กฎหมายความคุ้มครองแก่เทรดเดอร์และนักลงทุนในการเงินดิจิทัล ผู้ร่างกฎหมายให้การสนับสนุนกฎหมายเรียกว่า "blockchain bill" จะ…
ข่าวต่างประเทศ

รัฐควิเบกกำหนดให้สัญญาการขุดคริปโตเป็น ‘หลักทรัพย์’

Financial Markets Authority of Quebec (AMF) องค์กรกำกับดูแลทางด้านการเงินแห่งรัฐควิเบก กำหนดว่าสัญญาการทำเหมืองขุดเงินดิจิทัล (cryptocurrency mining contracts) …
ข่าว Siam Bitcoin

Liberstad เมืองส่วนตัวในนอร์เวย์ ออกโทเคนของตนเอง ที่เรียกว่า ‘City Coin’

Liberstad ซึ่งเป็นเอกชนที่ประกาศตนเองว่าเป็นเมืองส่วนตัวของนอร์เวย์ ได้ใช้ "city coin" เป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนในดินแดนเสรีนิยม…
Show Buttons
Hide Buttons