ข่าว Bitcoin, ข่าวต่างประเทศ, ข่าวสาร คริปโต

Coinbase เพิ่มความสะดวกด้านภาษีและ Turbotax

การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลของอเมริกาและการให้บริการกระเป๋า Coinbase ได้เพิ่มข้อมูลสำหรับลูกค้าในสหรัฐอเมริกาในส่วนของการซื้อขายคริปโตและภาษี นอกจากการเพิ่มคู่มือการศึกษาคริปโตและภาษีแล้ว Coinbase ยังได้ร่วมมือกับ Turbotax ซึ่งเป็น software เตรียมการเรื่องภาษีที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ผู้ใช้งาน Coinbase.com และ Coinbase Pro จะสามารถทำรายการได้อัตโนมัติและสามารถใช้งานในส่วนของ TurboTax Premier ได้ด้วย

ได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น หลังจากทราบถึงความสับสนในการทำรายการจากผู้ใช้บริการ


Coinbase

คำจำกัดความทางกฏหมายของ ‘สกุลเงินดิจิตอล’ ในสหรัฐอเมริกา แต่ละหน่วยงานยังคงมีความไม่ชัดเจนในการจำกัดความของสกุลเงินดิจิตอล

ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Securities and Exchange Commission) พิจารณาให้สกุลเงินดิจิตอลเป็นสินทรัพย์ ส่วนหน่วยงานกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐ หรือว่า CFTC (The Commodity Futures Trading Commission) พิจารณาว่าเป็นสินค้า

เครือข่ายดูแลอาชญากรรมทางการเงิน หรือ FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) จำแนกให้คริปโตเปรียบเสมือน เงิน ในขณะที่หน่วยงานจัดเก็บภาษี (Internal Revenue Service) ที่มีความรับผิดชอบในการดูแลเรื่องภาษีและการชำระเงินคืน มองว่า สินทรัพย์ดิจิตอลอย่าง Bitcoin (BTC) เป็นทรัพย์สิน

ส่วน Coinbase ได้เพิ่มข้อเสนอสำคัญในปี 2561 ดังนี้ เพิ่มการรองรับเหรียญใหม่ๆ อย่าง Ethereum Classic (ETC), Zcash (ZEC) และ Basic Attention Token (BAT) ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ได้เพิ่ม over-the-counter (OTC) สำหรับนักลงทุนสถาบัน

เราได้เปิดตัวธุรกิจ OTC ที่เป็นส่วนสนับสนุนธุรกิจการแลกเปลี่ยน เนื่องจาก พบว่าหลายๆ สถาบันเคยใช้ OTC เป็นอีกหนทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนคริปโต


Christine Sandler หัวหน้าฝ่ายขายของ Coinbase

ก่อนหน้านี้ Coinbase ได้เปิดตัวโปรแกรมที่จะช่วยสอนผู้ใช้เกี่ยวกับพื้นฐานของสกุลเงินดิจิตอล ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดย “ Coinbase Earn ” เป็นแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้สามารถศึกษาเรียนรู้เกี่ยวข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอล

ที่มา Cointelegraph


———————————————————————
สนับสนุนโดยเว็บเทรดโกลบอล :  
https://bx.im

Show Buttons
Hide Buttons