ข่าวต่างประเทศ

ธนาคารกลางบราซิล จำแนกประเภทคริปโต ตามแนวทางมาตรฐานของ IMF


ธนาคารกลางบราซิล (Central Bank of Brazil) จำแนกการซื้อขายคริปโต ตามแนวทางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund, IMF)

ธนาคารกลางบราซิลประกาศตัดสินใจเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม โดยจัดประเภทใหม่ภายใต้มาตรฐาน IMF จัดประเภทการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีเป็นผลิตภัณฑ์ที่มิใช่ทางการเงินและจัดเป็นประเภทสินทรัพย์ในงบดุลของธนาคารกลาง (balance sheet)

งบดุลของธนาคารกลาง ทำนองเดียวกับงบดุลของธนาคารทั่วไป สรุปงบดุลรวมแสดงฐานะทางการเงิน ประกอบด้วยสินทรัพย์ หลักทรัพย์ และตราสารหนี้ต่าง ๆ

ธนาคารกลางบราซิล จำแนกประเภทคริปโต ตามแนวทางมาตรฐานของ IMF

เนื่องจากการซื้อและการขายคริปโตเคอร์เรนซีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ธนาคารจึงพิจารณาการซื้อและการขายคริปโตเข้าไปในข้อมูลสถิตินำเข้าและส่งออก นอกจากนี้ เนื่องจากบราซิลเป็นผู้นำเข้าสินทรัพย์ดิจิทัล เห็นได้ชัดว่าส่งผลให้งบดุลลดลง


ความสำคัญของคริปโตเคอร์เรนซีในงบดุลของธนาคาร

ตามที่ Cointelegraph Brasil รายงาน การจำแนกสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสินทรัพย์อื่นถือเป็นเรื่องที่ดี การรับรู้ว่าคริปโทเคอร์เรนซีเป็นสินทรัพย์นั้นทำให้สามารถใช้เป็นกลไกในการชำระเงินได้โดยเจตนา

ธนาคารบอกว่าการจำแนกประเภทลักษณะนี้ ได้รับคำแนะนำโดยคณะกรรมการ Balance of Payments Statistics Committee ซึ่งเป็นคณะกรรมการสำนักงานสถิติของ IMF (IMF Statistics Department) ที่มุ่งเน้นวิธีการทางสถิติของภาคนอก

ที่มา : cointelegraph.com

Show Buttons
Hide Buttons
Read previous post:
บริษัทที่เน้นคริปโตในสวิส ได้รับใบอนุญาตกิจการธนาคารจากหน่วยงานกำกับทางการเงิน 2 ราย
บริษัทที่เน้นคริปโตในสวิส ได้รับใบอนุญาตกิจการธนาคารจากหน่วยงานกำกับทางการเงิน 2 ราย

หน่วยงานกำกับดูแลด้านการตลาดทางการเงินของสวิส (Swiss Fi […]

Close